Bogini chce krwi

„Strużka krwi spływa na wizerunek Kali; stamtąd do wąskiej rynny, która przepłukiwana jest co kilka minut dochodzącym tu zza stłoczonego tłumu szlaufem.” – wspomnienie z wizyty w Dashinkali

Rakowicki

Czytam napisy na grobach: fantazjuję o tym, jakimi ludźmi byli ci, którzy leżą pode mną. Głośni czy cisi? Piękni czy szpetni? Mdli czy wyraziści? Wpatruję się w kamienne płyty i staram się to stamtąd wyczytać.